Sport, spel en cultuur

Sport, spel en cultuur

Gezien de faciliteiten op het terrein is het goed mogelijk om sport een vast onderdeel van het arrangement te laten zijn. Dit kan zowel binnen als buiten. Bij ESV-Kinderdomein hebben wij een vakleerkracht in dienst, die overdag gymlessen verzorgt binnen meerdere basisscholen en daarnaast bij ons een belangrijke rol vervult als pedagogische medewerker op de BSO. Wij werken graag met dit soort mensen omdat zij kennis en kunde hebben van het onderwijs en gericht zijn op ontwikkeling als het gaat om de grove motoriek en sport. 

Spel is een belangrijke manier om te ontspannen, maar ook bijvoorbeeld om de sociale of cognitieve competenties van kinderen te ontwikkelen. Tot spelactiviteiten horen ook rennen, ravotten en klimmen, maar ook bijvoorbeeld spelen met klei. Bij ESV-Kinderdomein zorgen wij voor een gevarieerd aanbod aan speelgoed/materialen dat aansluit op de verschillende leeftijdsgroepen. Ook kan aandacht worden besteed aan extra uitdaging van pientere kinderen door middel van het aanbieden van speciaal daarvoor bedoelde spelmaterialen.

Wat betreft cultuureducatie laten wij de BSO aansluiten bij wat er op school aangeboden wordt. Wij delen het gedachtengoed dat het voor kinderen belangrijk is om op jonge leeftijd kennis te maken met cultuur en kunst en het culturele erfgoed. Als BSO kunnen wij ook de samenwerking aangaan met culturele organisaties en op die manier activiteiten bieden waardoor kinderen de kans krijgen om anders naar dingen te kijken en hun eigen creativiteit te ontdekken. Dit kan ook gaan om dans en theater.