Tarieven per 1 januari 2019

Bij ESV Kinderdomein willen wij zoveel mogelijk de door u werkelijk afgenomen uren benaderen. Daarom hebben wij gekozen voor het 52of 40 weken model, waaruit ouders kunnen kiezen. Gebruikelijk in de kinderopvang is dat u uw maandtarief vastgesteld krijgt op basis van 52 weken (dus inclusief 12 vakantieweken). Mocht u daar behoefte aan hebben dan kan dat uiteraard bij Kinderdomein. Hieronder ziet u het uurtarief bij 52 weken. Mocht u op voorhand al weten dat u geen 52 weken gebruik gaat maken van de opvang dan kunt u bijvoorbeeld een keuze maken voor het 40 weken model.

De totale bruto opvangkosten per jaar worden verdeeld over 12 gelijke termijnen en per maand automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 23ste van de maand voorafgaand aan de factuur betreffende periode. Alle tarieven zijn inclusief tussendoortjes, vers fruit en drinken. Tijdens hele dagen opvang krijgen alle kinderen ook een voedzame en gezonde lunch aangeboden. 

TARIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG : KINDEREN VAN 4-13 JAAR: € 7,60

52 weken: € 7,60 per uur
40 weken: € 8,60 per uur

Flexibele opvang: 10% meerprijs. Bijvoorbeeld bij een 52 weken pakket hele dagen wordt het uurtarief: € 8,36

In de genoemde pakketten zijn de roostervrije schooldagen niet standaard meegenomen, maar Kinderdomein biedt deze wel aan. U kunt deze uren vooraf in het pakket laten verwerken of eventueel acheraf afnemen met een minimale afname van zes uur (namelijk tussen 08.00 uur en 14.00 uur).

TARIEF VOORSCHOOLSE OPVANG (7.30 - 8.30 UUR INCLUSIEF ONTBIJT): € 8,50

Voorschoolse opvang is mogelijk in combinatie met een jaar-, schoolweken- of vakantiewekenpakket.

KINDEROPVANG TOESLAG

Hierboven noemen wij onze bruto prijzen. Als ouder of verzorger kunt u via de Belastingdienst in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag, waardoor de netto kosten lager uit zullen vallen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.toeslagen.nl. Wij kunnen voor u ook altijd een proefberekening maken van uw maandelijkse bijdrage. 

Kinderdomein behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen worden minimaal een maand voor ingang schriftelijk aan u gemeld.

Kinderdomein hanteert een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor gedeeltelijke opzeggingen.