Visie

ESV-Kinderdomein gelooft in een warme en veilige omgeving voor kinderen waarin zij individuele aandacht krijgen in combinatie met een uitdagend en gevarieerd dagprogramma. In de BSO wordt veel aandacht besteed aan respect voor elkaar, maar ook aan het stimuleren van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Gezonde sociale normen en waarden vinden wij heel belangrijk en wij voelen ons verplicht om ouders bij belangrijke opvoedkundige taken te ondersteunen. Op de BSO van ESV-Kinderdomein wordt geen ongepast gedrag en taalgebruik getolereerd. Rust en structuur vormen de basis voor de dagindeling. 

Wij werken in de BSO met thema’s en activiteiten die de kinderen van de ESV uitdagen, maar ook zodanig zijn samengesteld dat er aansluiting is op het onderwijsprogramma van de school. Binnen deze samenwerking is de schooldirecteur ook de directeur van het kindcentrum. Door een integrale samenwerking kunnen we ook de mogelijkheden benutten om opvoedthema’s nog intensiever aan te pakken, bijvoorbeeld antipestprogramma’s. Het effect kan hierdoor vergroot worden.

IKC ESV-KINDERDOMEIN

Opvang en onderwijs onder één dak!

De letters IKC staan voor Integraal Kindcentrum, een intensief samenwerkingsverband tussen basisonderwijs en kinderopvang. Kinderdomein neemt actief deel aan verschillende IKC’s in Enschede. Waarom? Omdat het erg belangrijk is dat ‘onze’ kinderen met succes de basisschool doorlopen!

Verbindende factor

Van voorschoolse opvang tot onderwijs, van peuterarrangementen tot buitenschoolse opvang: Kinderdomein biedt al deze onderdelen in verschillende IKC’s onder één dak aan. Maar een IKC is meer dan alleen een gebouw: het is een verbindende factor. Onze medewerkers worden daarom getraind door leerkrachten. Zij vormen een team, dat er samen naar streeft om de overdracht tussen opvang en de basisschool soepel te laten verlopen. Hierbij zijn verschillende vragen belangrijk. Waar staat het kind in zijn of haar (sociale) ontwikkeling? Waar moet het kind nog in groeien en hoe kunnen we dat bereiken? Samen met de scholen kijken we wat nodig is om kinderen datgene aan te bieden waardoor zij extra gestimuleerd en uitgedaagd worden.